نوشتن‌گاه

نوشتن‌گاه عضویست از بدن چون نشیمن‌گاه؛ مرکب است از دست و مغز و قلب که در وادی نوشتن همان قلم است و عقل و دل

نوشتن‌گاه

نوشتن‌گاه عضویست از بدن چون نشیمن‌گاه؛ مرکب است از دست و مغز و قلب که در وادی نوشتن همان قلم است و عقل و دل

۱ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

به همین سادگی

 

فیلم کوتاه: " به همین سادگی "

کاری از : مجتبی قره باغی

تصویر: علی صفری

 روی سخن فیلم به طور اخص با هنرمندان است. هدف آن یادآوری و گوشزد به هنرمندان است تا همیشه امانتدار و اخلاق‏مند نسبت به همکاران و طرحهای ارائه شده از طرف آنان عمل کنند.

این کار کوتاه، مشکلی را نمایش می دهد که نه تنها در ایران ، بلکه در تمام دنیا در حال وقوع است، اما در ایران این اتفاق پررنگ تر است.، اتفاقی که در هر عرصه ای می تواند رخ بدهد.

به همین سادگی... .

 

 پیکوفایل

  • مجتبی قره باغی
نوشتن‌گاه

دست‌های مرا گرفت و فشرد و خندان گفت: خب پس توانستید زنده بمانید، نه؟ از دو ساعت پیش اینجا منتظرم! نمیدانید امروز بر من چه گذشت! میدانم، میدانم! ولی برویم سر موضوع! می‌دانید چرا آمدم؟ نیامدم که مثل دیروز یه عالم پرت و پلا بگویم! می‌دانید؟ باید در آینده عاقل تر از این باشم. من دیشب خیلی فکر کردم! (شب‌های روشن - داستایفسکی)

بایگانی
آخرین نظرات